Стародубщина. Нарис українського життя краю. Зміст

Стародубщина.

Нарис українського життя краю

Вірний зі Стародубщини
ЗМІСТ

ВІД АВТОРА

ЧАСТИНА ПЕРША. ПРИРОДА ТА ЛЮДИ

Статистичні дані
Природні особливості краю.
Етноси та національні групи.
Етнографічні та лінгвістичні дослідження життя українців Стародубщини.
Українці Стародубщини.
Народна архітектура.
Релігійні святині
ЧАСТИНА ДРУГА. ІСТОРІЯ СТАРОДУБЩИНИ. ПРАДАВНІ ЧАСИ

Перші люди на теренах краю.
Угро-фіни, германці та балти.
Праслов’яни.
Сіверяни.
Про що розповідають стародубські легенди.
Соловей.
ЧАСТИНА ТРЕТЯ. ЕПОХА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Стародубщина у складі Київської Держави.
Перші літописні згадки про Стародубщину.
Стародубщина як складова частина Чернігівської Землі
Список стародубських князів 12-13 ст.ст.
Трубчевське князівство.
Культура Стародубщини 9-13 ст.ст.
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО

Після монголо-татарської навали.
Корачівське князівство.
Перехід Стародубщини під владу Литви. Відбудова краю.
Поміж Сходом та Заходом.
Московська експансія на Стародубщину у другій половині 15 ст.
ЧАСТИНА П’ЯТА. ПІД ВЛАДОЮ МОСКВИ

Литовсько-московські війни першої половини 16 ст.
Доля князів-зрадників.
Трубчевські та стародубські князі 14-16 ст.ст.
Занепад економічного життя на Стародубщині під московським пануванням.
Постання стародубського козацтва.
Лівонська війна.
Боротьба стародубців за свободу. Визволення Стародубщини.
ЧАСТИНА ШОСТА. У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

Відродження Стародубщини.
Стародубське козацтво.
Війна з Росією.
Східна Стародубщина.
ЧАСТИНА СЬОМА. ГЕТЬМАНЩИНА

Хмельниччина.
Постання Стародубського полка.
Перші полковники.
Економічний розквіт Стародубщини за часів Гетьманщини.
Переселенці на Стародубщину – білоруси та старообрядці
Михайло Миклашевський.
Культура Стародубщини у 2-й половині 17 ст.
Роман Ракушка.
Східна Стародубщина у 2-й половині 17 ст.
Північна війна на теренах Стародубщини.
Російські репресії на Стародубщині після Полтавської катастрофи.
Останні полковники.
Реєстр стародубських полковників.
Українська культура Стародубщини 18-го століття.
Східна Стародубщина у 18-му столітті
ЧАСТИНА ВОСЬМА. СТАРОДУБЩИНА У 19-МУ СТОЛІТТІ.

Український рух на Стародубщині у першій половині 19-го ст.
Нащадки гетьмана Розумовського.
Олексій Костянтинович Толстой.
Імперська політика русифікації на Стародубщині
Український рух на Стародубщині у 2-й половині 19-го ст.
Східна Стародубщина у 19-му столітті
Стародубська геральдика.
ЧАСТИНА ДЕВ’ЯТА. ЕПОХА ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ.

Стародубщина на початку 20-го століття.
1917-й рік на Стародубщині
Визволення Стародубщини від більшовиків.
У складі незалежної України.
Підготування більшовиками агресії проти України.
Окупація Стародубщини більшовиками.
Подальша доля щорсівських окупантів.
ЧАСТИНА ДЕСЯТА. У РАДЯНСЬКІЙ ІМПЕРІЇ.

Стародубщина у 20-30-х рр. 20-го ст.
Стародубщина в роки 2-ої Світової війни.
Стародубщина у 50-80-х рр. 20-го ст.
Чорнобильська катастрофа.
ЧАСТИНА ОДИНАДЦЯТА. У СУЧАСНІЙ Р.Ф.

Сучасна Стародубщина.
Стародубське козацтво.
Замість післямови.
НА ДОДАТОК

А. Мапи Стародубщини.
Б. Світлини з родинного фотоальбому.

Мітки: 

Залишити відповідь